barijera


barijera
f barrier I aero probiti zvučnu barijerau break through the sound/sonic barrier (prasak probijanja sonic boom); toplinska (trgovinska, jezična) -a heat (trade, lan-guage) barrier; carinska -a tariff wall/bar-rier; ukloniti klasne -e break down (ili re-move, lowe
* * *
• fence
• barriers

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

 • barijera — barijéra ž DEFINICIJA 1. a. ono što se postavlja kao smetnja na nekom putu, na prolaženju i sl. [podići barijeru]; brana, prepona, prepreka b. meton. ono što blokira, sprečava ili onemogućuje [društvena barijera] 2. med. stanični ili tkivni… …   Hrvatski jezični portal

 • barijéra — barijér|a ž 1. {{001f}}a. {{001f}}ono što se postavlja kao smetnja na nekom putu, na prolaženju i sl.; prepreka, brana, prepona [podići ∼u] b. {{001f}}meton. ono što blokira, sprečava ili onemogućuje [društvena ∼a] 2. {{001f}}med. stanični ili… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • Mica Zivkovich — Zivkovich with his camera that he used to document seminal moments in Yugoslav history Mica (Milan) Zivkovic (1917–1990) was a Serbian photojournalist and documentary filmmaker whose 500 newsreels documented everything from seminal historical… …   Wikipedia

 • eurotr̀žīšte — sr ekon. zajedničko tržište zemalja članica Europske unije među kojima nema carinskih, monetarnih ni drugih ekonomskih barijera …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • jèzičnī — jèzičn|ī prid. koji se odnosi na jezik [∼a čistoća; ∼a greška; ∼a norma; ∼a praksa; ∼a zajednica; ∼e funkcije; ∼i izraz; ∼i oblik] ∆ {{001f}}∼a barijera nemogućnost razgovora dviju ili više osoba jer nema jezika na kojem se mogu sporazumijevati;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • klìmatskī — klìmatsk|ī prid. koji se odnosi na klimu [∼i uvjeti; ∼e zone; ∼o lječilište] ∆ {{001f}}∼a barijera planinski lanac koji zbog svoje duljine, visine i položaja s obzirom na geografsku širinu, raspored kopna i mora, preovladavajuće strujanje dijeli… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • tòplīnskī — tòplīnsk|ī prid. koji se odnosi na toplinu, koji se izražava kao toplina ∆ {{001f}}∼a barijera granica zagrijavanja oplate projektila i sl.; toplinski zid; ∼i udar pat. akutan oblik termoregulacijskog poremećaja, gubitak tjelesnih funkcija pod… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • oblak — ȍblāk m <V āče, N mn āci> DEFINICIJA 1. meteor. hidrometeor koji se sastoji od velike nakupine sićušnih kapljica vode i/ili kristalića leda ili obojeg koji slobodno lebdi u zraku, ne dotiče tlo 2. pren. a. svaka masa čestica koja se kreće… …   Hrvatski jezični portal

 • klimatski — klìmatskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na klimu [klimatski uvjeti; klimatske zone] SINTAGMA klimatska barijera planinski lanac koji zbog svoje duljine, visine i položaja s obzirom na geografsku širinu, raspored kopna i mora, preovladavajuće… …   Hrvatski jezični portal

 • toplinski — tòplīnskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na toplinu, koji se izražava kao toplina SINTAGMA toplinska barijera granica zagrijavanja oplate projektila i sl.; toplinski zid; toplinska crpka tehn. uređaj koji, utroškom energije, prenosi toplinu s… …   Hrvatski jezični portal

 • desegregacija — desegregácija ž DEFINICIJA sociol. proces uklanjanja barijera, zakonskih i običajnih, ob. među rasama, društvenim slojevima i sl.; uklanjanje podvojenosti [provesti desegregaciju], opr. segregacija ETIMOLOGIJA de + v. segregacija …   Hrvatski jezični portal